Obrázek dokreslující nadpis

Zpravodajství BFT z Finska

8.8.2015 Tak můžema prohlásit, že skupina přepravující se letadlem přiletěla a nastoupila do správného autobusu, protože jsme si je zde jmenovitě zkontrolovali přistoupivše v Joutse. Řidič si na ně nestěžoval;-) Je to dvoupatrový autobus. Mimochodem, název společnosti OnniBus má v sobě vlastně hned dva vtipy: jednak se to při vyslovení podobá slovu Omnibus (první MHD co tak nějak v Evropě začala-velké kočáry tažené koňmi) a Onni také znamená šťastný nebo veselý (to nám řekli včera jedni Finové u večeře-měli psa, který se jmenoval Onni) tedy něco jako "Veselý autobus". No, zatim tu spíš všichni spí:-) Máme trochu zpoždění (45 min),asi v Helsinkách dlouho nakládali zavazadla.

Přibližná trasa: Jyväskylä - Joutsa
Příprava na Puťák v plném proudu
Například 28.7.2015 proběhla v bytě v Karlíně, kam Šéf emigroval po té, co se na finančním úřadě naučili jeho předchozí adresu v Čistovické 20 na zpaměť i zaměstnanci na podatelně, konala akce za účelem rozdělení stravy, proviantu, gáblu, chcete-li též jídla. Již v tomto zárodku se zde vytvořilo několi názorových proudů a vášnivé debaty nad jáhlovou či pohankovou kaší nebraly konce.
Hlavními momenty bylo vytvoření několika vařících a spacích skupin:

Toto roztříštěnost se projevila i v organizaci nocležnictví. Zatímco PPVS obsazuje v pevném složení jeden stan, PPVS bude disponovat stany dvěma s blíže neurčený cyklicko rotačním spacím pořádkem. V jednání je, zda bude zvlášť chlapecký a dívčí stan ale vzhledem k uvolněnosti dnešní doby.... vzpomeňme jen, jak pokrokové bylo před sto lety společné vzdělávání obou pohlaví ve školách.
Na akci dorazila i Týna. Týna letos vynakládá fond dovolené raději na průmyslovou špionáž v Čínské lidové republice, kde mají s Millerem nějakého svého informátora... Týna pronesla větu hodnou zaznamenání « Matěji, přenáším na Tebe morálku a ranní odchody!»

Jak se Matěj s touto záležitostí vypořádá? A bude počítat záporné body po mocninách třiceti dvou? Sledujte již popopopopopozítří večer naší prázdninovou show [šou].
Ve 22:38 zaveden bonzbloček.
Na akci dorazil i Prkno, který při loučení pronesl: «Běž, nebo ti nalepim ruku na obličej».

Kdo s kým bude spát?

Tento titulek, za který by se nemysely stydět přední bulvární periodika ponechme nyní stranou. V nějakém jazykotepeckém článku na internetu jsem onehdy četl, že autor dotyčného článku považuje za velký nešvar používání obratu «Neví se» s názorem, že je to jen zastření a prázdný žválst a že každý sdělovací prostředek se má přiznat, že «Naše redakce neví» nebo «Není nám známo». Inu, naše redakce neví, kdo s kým bude spát, ale za to se nám podařilo zaznamenat tajnou korespondenci týkající se jídla. Text má naše redakce k dispozi a nebojí se jej použít:

@PPVS: Prudce Pokroková Vařící Sedmice
! nezaměňovat s PPVS - Přísně Pozadujsoucí Vařící Skupina (jedním z jejích členů je například známá osoba na K se širokými rameny a kloboukem)

@Kotlík (úkol #4555245878) - kotlík je k dispozici vč. víčka, Charlese Babbage (to byl první chlápek, co v r. 1891 v Londýně uvedl do provozu matematický stroj, považovaný dnes za první programovatelný počítač) a obalu na kotlík.
----SPLNĚNO

@Podmínky 5l kotlíku na lihovém vařiči Horal (úkol # 554879321) - dnes v dopoledních hodinách, za polojasného, ovšem znatelně nárazově větrného počasí (nárazy dosahovaly síly, že mi srazily plastový talíř s krajícem chleba ze stolu, který jsem si na zahradu přinesl k snídani) naplněno do vařiče Horal (Celková hmotnost: 202g. Výrobce: JIHOKOV v.d. České Budějovice.) odhadem 90-100 ml lihu (neměl jsem čas se s tím moc crcat), použita zástěna od normálního ešusu, která obepnula kritickou zónu jen asi z poloviny, nastavena proti převládajícímu směru větru. V čase t1 od zapálení zapnuta časomíra. Čas t1 odpovídá překlenutí kritické fáze, kdy vanová křivka poruch značí největší riziko sfouknutí plamene větrem větrem, tj. snad ne víc, než 5 minut. Od času t1 prováděny v pseudonáhodných časových intervalech vizuální kontroly stavu vody. V čase t2= t1 + 30 min zjistěn var. V čase t2 provedena vizuální kotrola množství paliva, odhadem se mohlo nacházet ještě 30 ml. Následně pro nedostatek času ponechán vařič s kotlíkem svému osudu, doufám, že jej ze zahrady nikdo neukradl. Vařič stál na vybraném rovném a pevném místě na trávníku.
------SPLNĚNO, vařit se dá. Protože nejhorší inženýrský případ po Matějem provedené rizikové analýze počítá se 4 vařeními, přidám bezpečnostní rezervu a jelikož asi nedisponuji lahví o V=0,4 l, vezmu asi spíše 0,5 l lihu

---> NOVÝ ÚKOL - ÚPRAVA ZÁSTĚNY PRO VAŘENÍ S KOTLÍKEM 5L MODEL KOFOLA (úkol # 154845561)
----ČEKÁ NA VYŘÍZENÍ
@Stan (úkol # 698452123) - Požadavek na stan od Hanky zadán, vyřízen kladně. Jeden či druhý stan pro 4 osoby tedy zařídím. S ohledem na zkušenost s bezpečnostními riziky kolize stanu a žhavých částic z otevřených topenišť (Rumunsko, přikládání celými stromky) vezmu náš domácí stan (vč. Rumunské antideštové úpravy ve verzi 1.0) a Hančin stan dám rodičům, jelikož ti se k němu budou jistě lépe chovat, než ta banda co jede na Puťák;-)
----SPLNĚNO, STAN PRO 4 OS. ZAJIŠTĚN